Copyright © 2021 乐图(常州)新材料科技有限公司
底漆系列

珠光系列

让您的艺术效果持久如新

•环保净味  • 零甲醛  • 丰富高档的艺术效果  • 耐擦洗  •髙耐磨  • 抗菌防霉  • 经久耐用净含量:4L;20L


珠光系列

让您的艺术效果持久如新

•环保净味  • 零甲醛  • 丰富高档的艺术效果  • 耐擦洗  •髙耐磨  • 抗菌防霉  • 经久耐用净含量:4L;20L